Moved to / Is verhuisd naar


Waarom dat zo is, verneem je hier


donderdag 23 februari 2012

Nog even...

... dan zal de krekel weer zingen
Maar welk lied,
dat weten we nu nog niet.
TO BE OR NOT TO BE...


De psychologie heeft de mens zodanig geanalyseerd dat onze drijfveren nog slechts technieken zijn.
De biologie heeft gereduceerd tot de mensheid het bewustzijn is verloren…
De filosofie heeft beredeneerd tot we in niets meer kunnen geloven…
De exacte wetenschappen hebben alles tot formules herleid.
Ons eeuwige zoeken naar antwoorden heeft slechts de leegte gebracht met niets nog te verliezen.
Terwijl het leven ons voortdurend leert, dat zoeken zinloos is;
dat niet alles in een vakje past;
en net als in “het geloof” ook in de wetenschap “de essentie” nooit te vatten valt,
doch alles als vanzelf gaat, wanneer we maar vertrouwen.

In de kunst werd ooit verondersteld, ...
"Zijn of niet zijn", da 's DE VRAAG.
Maar volgens mij is dàt  net het antwoord waarvan we ons bewust worden vandaag.
En het leven? Dat blijft ons voortdurend de keuze geven.

'De krekels' van deze wereld weten dat hùn werk, het brengen en doorgeven van informatie is die tijd en ruimte wil trotseren. Het is hùn manier om te pogen de mensheid van de ondergang te redden door met elkaar over de dood heen contact te houden...
Nu nog de ontvangers bereiken ...


♪♫♪